" Ga voor kwaliteit "

Voor uw onderneming kunnen wij de volledige salarisadministratie verzorgen, maar ook een verdeling van de werkzaamheden tussen de ondernemer en ons kantoor is een mogelijkheid. Een voorbeeld hiervan zijn de ziekmeldingen welke door de ondernemer kunnen worden gedaan of door ons kantoor. Bij vraagstukken omtrent uw personeel kunnen we in overleg naar de beste oplossing zoeken. Op basis van uw gegevens verzorgen wij de loonstroken en al dan niet ook een betaalbestand. Tevens kunnen wij de begeleiding bij een langdurig ziek personeelslid verzorgen.

Salarisadministratie >

Verzorging salarisadministratie

Controle salarisadministratie

Loonheffing

Pensioenen

Ziekteproces begeleiding

Betaalbestand

Loonstrook

Personeelsbegeleiding